09 December 22 Whistler Canada - glpoff

On the Peak 2 Peak Gondola from Blaclcomb Mountain to Whistler Mountain.